Info zona

Promoviranje kulture sigurnosti i poštivanja

Radionica za osoblje partnerskih organizacija

16.09.2020 19:44
Slika
Radionica  Promoviranje kulture sigurnosti i poštivanja  je održana16.09.2020. u Tuzli, a sudionici treninga su bili uposlenici organizacija Centar PUŽ, Merhamet, Caritas BiH i MFS-EMMAUS-a. CRS  je ovim treningom želio ojačati znanje i vještine osoblja partnerskih organizacija i promovirati kulturu si...

Odjeća i obuća za ljude u pokretu

Humanitarna pomoć u obrani dostojanstva

26.04.2020 13:10
Slika
Od septembra 2019. godine Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ je jedna od organizacija koja osigurava distribuciju neprehrambenih artikala za ljude u pokretu koji se nalaze u Tuzli. U ovom periodu značajna podrška u donacijama je došla od Švicarske nevladine organizacije "Amel - be human help others"...

Podijeljeno 100 paketa ugroženim domaćinstvima na području Tuzlanskog kantona

Interventna podrška osobama u pokretu

21.04.2020 12:11
Slika
U okviru projekta Interventne podrške osobama u pokretu na području Tuzlanskog kantona je podijeljeno 100 paketa hrane starijim od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje, samohranim majkama koje su ostale bez posla, te drugim osobama u stanju potrebe tokom krize izazvane pandemijom virusa C...
Slika
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u partnerstvu sa NVO Centar za pružanje usluga u zajednici-PUŽ iz Tuzle i Univerzitetom u Tuzli, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Odsjek:Poremećaji u ponašanju organizirao je edukaciju stručnih zaposlenika centara za socijalni rad u obla...
Slika
Kao rezultat kvalitetne saradnje vladinog i nevladinog sektora u okviru RIPPO mreže (Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti), Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE održalo je dvodnevnu stručnu konferencija u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Minis...
0 0