Info zona

Slika
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u partnerstvu sa NVO Centar za pružanje usluga u zajednici-PUŽ iz Tuzle i Univerzitetom u Tuzli, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, Odsjek:Poremećaji u ponašanju organizirao je edukaciju stručnih zaposlenika centara za socijalni rad u obla...
Slika
Kao rezultat kvalitetne saradnje vladinog i nevladinog sektora u okviru RIPPO mreže (Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti), Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE održalo je dvodnevnu stručnu konferencija u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Minis...
Slika
U četvrtak 09.05.2019. godine, u prostorijama Odgojnog centra u Tuzli održan je stručni sastanak Mreže podrške mladih u sukobu sa zakonom. Organizatori sastanka su Centar za pružanje usluga u zajednici “Puž” i  Edukacijsko -rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli, odsjek Poremećaji u ponašanju.Cil...

III. modul edukacije za stručnjake koji rade s mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

08.05.2019 15:19
Slika
U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine održan je III. modul edukacije "Nenasilna komunikacija kao kontekst rada s mladima u sukobu sa zakonom" Tema ovoga modula je bila "Aktivna primjena empatije u razgovoru" gdje su profesionalci/ke, primjenjujući model Nenasilne komunikacije, imali mogućnost...

Ciklus radionica "OdVAŽNE"

Radionice za djevojke iz alternativne skrbi

02.05.2019 23:14
Slika
U periodu od februara do aprila 2019. godine uz podršku Fondacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine, Centar PUŽ je proveo ciklus radionica sa djevojkama iz alternativne skrbi, u partnerstvu s JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Radionice su uključivale područja rodne ravnop...
0 0