Info zona

III. modul edukacije za stručnjake koji rade s mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

08.05.2019 15:19
Slika
U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine održan je III. modul edukacije "Nenasilna komunikacija kao kontekst rada s mladima u sukobu sa zakonom" Tema ovoga modula je bila "Aktivna primjena empatije u razgovoru" gdje su profesionalci/ke, primjenjujući model Nenasilne komunikacije, imali mogućnost...

Ciklus radionica "OdVAŽNE"

Radionice za djevojke iz alternativne skrbi

02.05.2019 23:14
Slika
U periodu od februara do aprila 2019. godine uz podršku Fondacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine, Centar PUŽ je proveo ciklus radionica sa djevojkama iz alternativne skrbi, u partnerstvu s JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Radionice su uključivale područja rodne ravnop...

II. modul edukacije za stručnjake koji rade s mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

13.04.2019 10:38
Slika
U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine održan je II. modul edukacije "Nenasilna komunikacija kao kontekst rada s mladima u sukobu sa zakonom" Tema ovoga modula je bila "Ljutnja, bijes i agresija" gdje su profesionalci/ke, primjenjujući model Nenasilne komunikacije, imali mogućnosti da prep...
Slika
Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ organizirao je predstavu forum teatra pod nazivom „Da li iza kiše dolazi sunce“ uz podršku Fondacije za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine Predstava se održala 10.aprila 2019. godine u Domu mladih, Kamerna scena. Predstava forum teatra govori o nasilju, ubojstvu, žen...
Slika
U okviru aktivnosti  Mreže podrške mladih u sukobu sa zakonom, te projekta OdVAŽNA kojeg financira Fondacija za osnaživanje žena BiH, organiziran je okrugli stol pod nazivom Žene u sukobu sa zakonom - u praksi „nevidljive“.  Ovo je organizirao Centar za pružanje usluga u zajednici „PUŽ“, Centar za Socijalni rad Tuzla i E...
0 0