Posebni odgojni POSTUPAK (POP program)

POP program afirmira vršnjačku pomoć u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Stručnjaci iz područja humanističkih znanosti i mladi pomagači - volonteri organiziraju psihosocijalnu potporu djeci i mladima u dobi od 11 do 18 godina koji su u POP program upućeni radi poteškoća u odrastanju, neizvršavanja školskih obaveza, školskog neuspjeha, lošeg socio-ekonomskog statusa u porodici, odstupanja u ponašanju odnosno neprihvatiljivog ponašanja.


VOLONTERI POMAGAČI
Volonteri - pomagači pomažu im u svladavanju školskog gradiva, razvijanju strategija uspješnog učenja, poboljšavanju koncentracije, poticanju motivacije za rad, podučavanju tehnika pamćenja, proširivanju područja interesa. Volonteri s mladima uključenima u program zajednički osmišljaju aktivnosti slobodnog vremena kako bi potaknuli kreativnost, aktivitet, samopouzdanje i kompetencije mladih.
0 0