Publikacije

Slika
Životopis je dokument koji na jako dobar i razumljiv način prikazuje šta sve vi to možete raditi i šta ste sve to do sad radili. To je prvi dokument koji će vaš budući poslodavac uzeti u ruke da bi saznao nešto o vama. Kada popunjavate životopis važno je da budete temeljiti i jasni te da ne prikazujet...

Osobni plan izlaska

Radna sveska: "Ja ću ovako"

13.07.2018 14:53
Slika
JA ću ovako! – radna bilježnica za mlade – donosi radne listove koje mladi u procesu izlaska iz ustanove mogu ispunjavati.
0 0