Publikacije

Primjena modela Nenasilne komunikacije u radu sa mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

14.06.2020 21:43
Slika
Priručnik koji imate pred sobom namijenjen je stručnjacima/kinjama koji rade sa sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom, stručnjacima/kinjama koji žele djelovati u oblasti prevencije delinkventnog ponašanja djece i mladih, kao i svim drugim osobama koje žele primjenjivati model nenasilne komun...
Slika
tember 2019, Center for Community Services PUZ has been involved in the organized distribution of non-food items, the provision of first aid and the organization of accommodation for vulnerable categories of migrants and refugees passing through Tuzla.With the entry of the new year, a cross-section...
Slika
Životopis je dokument koji na jako dobar i razumljiv način prikazuje šta sve vi to možete raditi i šta ste sve to do sad radili. To je prvi dokument koji će vaš budući poslodavac uzeti u ruke da bi saznao nešto o vama. Kada popunjavate životopis važno je da budete temeljiti i jasni te da ne prikazujet...

Osobni plan izlaska

Radna sveska: "Ja ću ovako"

13.07.2018 14:53
Slika
JA ću ovako! – radna bilježnica za mlade – donosi radne listove koje mladi u procesu izlaska iz ustanove mogu ispunjavati.
0 0