Individualna podrška mladima

Želiš se osjećati zadovoljnije, sigurnije u sebe?
Želiš unaprijediti svoje komunikacijske vještine i poboljšati svoje odnose s drugim ljudima?
Želiš uspješnije ispunjavati svoje obveze i dobro organizirati, znati se bolje nositi sa svakodnevnim stresom?
Želiš učiti nove stvari, kreativno ispunjavati svoje slobodno vrijeme?
Želiš razgovarati o temama o kojima ne možeš / ne želiš razgovarati s roditeljima ili prijateljima?
Želiš se družiti s mladima koji imaju slične interese?



DOĐI U SAVJETOVALIŠTE CENTRA PUŽ!

Na raspolaganju su ti stručnjaci, volonteri i vršnjaci.
Savjetovalište  nudi:
– Razgovor
– Individualno, grupno i porodično savjetovanje
– Usvajanje, novih, drugačijih i zanimljivih načina učenja
– Vršnjačke grupe podrške
– Grupe podrške za roditelje
– Radionice komunikacijskih vještina
– Radionice praktičnih vještina
– Kreativne radionice
– Druženje
– Mogućnost volontiranja
– Anonimnost

DOSTUPNI SMO NA E-MAIL, ON LINE CHAT, TELEFON ILI UŽIVO!

0 0