Knjige

CIVILNO DRUŠTVO U PREVENCIJI I BORBI PROTIV NASILNOG EKSTREMIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

07.01.2019 14:30
Slika
 
Ovo istraživanje započelo je kao dio projekta “Zajednice na prvom mjestu: Stvaranje hub-a civilnog društva zapadnog Balkana koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma” s ciljem da se mapiraju OCD koje rade na području PSNE ili srodnih područja. Pregled aktivnosti organizacija civilnog društva u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma predstavljen je kroz tri kategorije u kojima se provodi većina projekata: istraživanje, prevencija i suzbijanje.

Uspjeli smo izdvojiti samo nekoliko organizacija civilnog društva koje rade prvenstveno u polju PSNE, dok je većina drugih imala širi spektar aktivnosti koje se indirektno bave problemima radikalizacije i nasilnog ekstremizma, putem programa osnaživanja mladih i žena.
0 0