Info zona

III. modul edukacije za stručnjake koji rade s mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

08.05.2019 15:19
Slika
 
U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine održan je III. modul edukacije "Nenasilna komunikacija kao kontekst rada s mladima u sukobu sa zakonom" 

Tema ovoga modula je bila "Aktivna primjena empatije u razgovoru" gdje su profesionalci/ke, primjenjujući model Nenasilne komunikacije, imali mogućnosti da koriste empatiju u razgovoru kako bi poticali povezivanje i istraživanje onoga što je "živo" u drugoj osobi što doprinosi promjeni ponašanja i strategija koje biramo kako bi zadovoljili svoje potrebe. Kroz sam rad na sebi mogli su su usvojiti model empatijskog povezivanja i razgovora te dobiti alate da isto upotrijebe u radu s mladima u sukobu sa zakonom. 

Drugi dio modula usmjeravao se na  zahvalnost i primjenu NVC načela u iskazivanju zahvalnosti drugoj osobi koja ima za svrhu dublje povezivanje i stvaranje bliskih odnose s drugim ljudskim bićima ili samim sobom.


Ovim modulom, 16 stručnjaka/inja u radu s mladima u sukobu sa zakonom uspješno je završilo 9-dnevnu edukaciju u trajanu od 36 sati te su im uručeni Certifikati o završetku s kojim se mogu dalje usavršavati u području Nenasilne komunikacije po Marshall Rosenberg-u.

U edukaciju su bili uključeni stručnjaci/kinje iz Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, Odgojno popravni dom Orašje, Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Asocijacija Margina, MFS-Emmaus, Online savjetovališta "Svijet bez etikete" i Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ.

Napominjemo da je navedena edukacija dio projekta "Podrška mladima u sukobu sa zakonom KATAPULT" koju financira At-Risk Youth Social Empowerment Network (ARYSEN).
0 0