Info zona

Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti

 

28.06.2019 13:37
Slika
 

Kao rezultat kvalitetne saradnje vladinog i nevladinog sektora u okviru RIPPO mreže (Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti), Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE održalo je dvodnevnu stručnu konferencija u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH pod nazivom Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti.

Ovoj konferenciji prisustvovali je četvero djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ gdje su prezentacijom i predavanje okupljene upoznali sa projektom prevencije kockanja/klađenja među srednjoškolcima "Hoćeš se kladit?"

Konferencijom, kojoj je prisustvovalo više od 140 učesnika iz BiH i Evrope, ujedno je obilježen i 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa, a zaključeno je da samo zajedno, kao društvo, možemo raditi na stvaranju zdrave okoline. Jedan od nedostataka jeste što postoji mnogo službi/organizacija koje rade po pitanju prevencije ovisnosti, ali su neravnomjerno raspoređene. Aktivnosti su fokusirane na veće gradove, dok u manjim zajednicama se radi malo ili ništa. Ovisnost se događa svugdje stoga je i prevenciju potrebno raditi svugdje. Upravo RIPPO mreža nastoji uključiti više članica, vladinog i nevladinog sektora, te na taj način obuhvatiti više lokalnih zajednica za rad na ovoj problematici u cijeloj BiH. Krajnji cilj mreže je uspostavljanje stručnog centra koji će koordinirati sve aktivnosti, odnosno programe koji se provode u BiH i pratiti nove metode koje su primjenjive u Evropi i koji su znanstveno dokazani i učinkoviti, a upravo je to bio cilj i jedan od zaključaka konferencije. Na taj način će biti osigurana kontinuirana podrška i usavršavanje stručnjacima koji rade u ovom polju.

0 0