HUmanitarni odgovor u kriznim situacijama

sigurna kuća - human smještaj za ranjive kategorije

Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ je uključen u kooridnaciju za brigu i pomoć ljudima u pokretu (migrantima i izbjeglicama) koji prolaze kroz grad Tuzlu od septembra 2019 godine. 

Član smo koordinacijske mreže za podršku na razini grada koju sačinjavaju lokalne organizacije, volonteri te međunarodne organizacije, te aktivno smo prisutni na autobuskoj/željezničkoj stanici svaki dan tokom sedmice. 

Organiziramo slijedeće aktivnosti: 
- Psihosocijalna podrška
- FreeShop (besplatni dućan) za migrante/izbjeglice
- Pratnju za povrijeđene i bolesne osobe
- Noćne obilaske nakon 21 h kada dolaze nove grupe

PUŽ je zadužen za podjelu humanitarne pomoći kroz neprehrambene artikle (NFI) te pratnju i praćenje pružene zdravstvene zaštite za migrante i izbjeglice.

dnevni boravak za mlade u pokretu

Slika
Drop-in centar je aktivnost namjenjena mladima u pokretu koji spavaju po ulicama i napuštenim objektima grada Tuzle. Cilj je pružiti mladima u pokretu osnovne socijalne usluge te osigurati njihovu zaštitu i sigurnost tokom boravka u Tuzli. 

Osnovne usluge koje korisnici mogu koristiti su: 
- internet i komunikacija
- pranje odjeće
- osvježenje kroz čaj i kafu
- psihosocijalna podrška i osiguravanje zaštite 
- podrška tražiteljima azila

Dnevni boravak za mlade u pokretu djeluje zahvaljujući financijskoj podrški Caritas BiH.

Mobilni outreach tim

Slika
Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ u saradnji sa neformalnom grupom građana Tuzlanski volonteri organizira i provodi FreeShop (besplatni dućan) za sve ljude u pokretu koji se nađu na autobuskoj/željezničkoj stanici. 

Volonteri/ke Centra svakodnevno (od 16 - 18 h) omogućavaju migrantima i izbjeglicama human pristup čistoj odjeći kroz podjelu neprehrambenih atikala (odjeća, obuća, veš, higijenski predmeti te topli predmeti - kape, šalovi i rukavice) te deke i vreće za spavanje. Dnevno u prosjeku tridesetak ljudi posjeti FreeShop.

FreeShop djeluje zahvaljujući donacijama brojnih građana, ali i naših partnera IOM-a, Caritas BiH te pomozi.ba. 
0 0