PAKET PODRŠKE I INTEGRACIJE ZA TRAŽITELJE AZILA

Molnilni tim predstavlja vrstu podrške za mlade koji su u sukobu sa zakonom, a nalaze se u ruralnim ili teško dostupnim zajednicama u kojima ne postoji dovoljno lokalnih resursa koji bi pružili podršku mladima u promjeni ili ih osnažili za osobni i profesionalni rast i razvoj. 
0 0