Ovo nije (moj) život - istraživanje uticaja alternativnih sistema skrbi na život u zajednici

Kroz projekat Ovo nije (moj) život projektni saradnici kroz grupne i individualne susrete zajedno s djecom i mladima iz alternativne skrbi unapređuju šanse za ostvarivanjem uspješnog života.

Zašto?
Djeca i mladi smješteni su u ustanove za odgoj zbog neprihvatljivog ponašanja, činjenja kaznenih djela, porodičnih (ne)prilika, bio-psiho-socijalnih ili drugih razloga. Život prije smještaja u ustanovu najčešće nije bio stimulativan niti su u njemu imali pozitivne modele ponašanja. Djeca i mladi u ustanovama često imaju vrlo pesimistično ili iskrivljeno gledanje na budućnost i realnost. S obzirom da žive u ustanovi često nemaju priliku naučiti i doživjeti sve ono što njihovi vršnjaci uče i doživljavaju. U prvim danima boravka u ustanovi nemaju osobu koja im je podrška i nemaju krug prijatelja koji će ih zaštititi i pomoći da se lakše prilagode novoj sredini. Također, nakon nekoliko godina boravka u ustanovi mladi ne znaju kako kuhati, naći stan, otvoriti račun u banci – kako samostalno živjeti. Velike su šanse da će tako nespremni i s lošim životnim iskustvom iza sebe krenuti krivim putem ili da će doživotno biti ovisni o sustavu socijale skrbi.

Kako?
Kroz grupne i individualne susrete djeca i mladi koji su se tek uključili u ustanovu, oni koji je uskoro napuštaju te oni koju su izašli iz ustanova ili udomiteljskih obitelji usvajaju nova znanja o svijetu oko sebe, razvijaju životne vještine koje će im omogućiti da ostvare kvalitetne odnose sa svojom okolinom i osjećaju da nisu sami sa svojim problemima. Zahvaljujući znanju, vještinama i osjećaju sigurnosti postaju spremniji za samostalan život.

Kako?
Projekat Ovo nije (moj) život započeo je 2018. godinei. Grupni i individualni susreti odvijaju se tijekom godine jednom sedmično u samim ustanovama.

Gdje?
Program se provodio u sljedećim ustanovama:

  • Odgojno popravnom domu Orašje
  • Domu za djecu bez rodtieljskog staranja Tuzla
0 0