Info zona

Centar PUŽ postao nastavno naučna baza za ERF

Potpisan sporazum o saradnji između Centra PUŽ i ERF-a

18.01.2022 15:56
Slika
 
Potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Centar PUŽ je postao nastavno-naučna baza za ovaj Fakultet i otvorena je prilika da studenti imaju mogućnost dio svoga obrazovanja stjecati upravo u našoj organizaciji. 

Naime, Sporazum o saradnji omogućava razmjenu informacija u zajedničkim oblastima i izradu i implementaciju zajedničkih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Pored ovoga omogućava osiguravanje uslova za obavljanja dijela prakse za studente i omogućava odrađivanje dijela pripravničkog staža pripravnicima socijalne pedagogije. 

Sporazum omogućava i zajedniču organizaciju seminara, treninga, okruglih stolova s ciljem jačanja kapaciteta studenata, stručnjaka i informisanja šire javnosti. 
0 0