Info zona

JAVNI POZIV

Konsultant za dizajn i uređenje publikacije

09.04.2024 15:48
Slika
Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ objavljuje javni poziv za angažovanje stručne osobe ili kompanije koja će obaviti dizajn i tehničko uređenje publikacije u sklopu projekta “Lokalni NVO-i u borbi protiv trgovine ljudima u migracijama”, koji je podržan od strane USAID/INSPIRE programa.

Opis zadatka:

- Izraditi dizajn publikacije u skladu s vizualnim identitetom organizacije i temom projekta;

- Osigurati tehničko uređenje publikacije kako bi bila spremna za digitalnu distribuciju;

- Raditi u saradnji s timom projekta radi osiguranja usklađenosti s ciljevima i rokovima projekta.

 

Kvalifikacije:

- Prethodno iskustvo u dizajniranju publikacija;

- Stručnost u korištenju alata za dizajniranje i tehničko uređenje (npr. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop);

- Razumijevanje principa dizajna i estetike;

- Izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu.

 

Rok za prijavu:

Sve prijave trebaju biti dostavljene najkasnije do 16.04.2024.

 

Način prijave:

Zainteresovani kandidati trebaju poslati svoj CV i portfolio radova na info@puz.ba s naznakom "Prijava za dizajn i tehničko uređenje publikacije" u predmetu e-maila.

 

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte na +387 61 384 494 ili info@puz.ba.

 

Organizacija zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata ukoliko ne zadovoljava postavljene kriterije ili se ne pojavi odgovarajući kandidat.

0 0