Info zona

Međunarodni dan izbjeglica - WRD22

U Tuzli održana izložba “Kroz oči izbjeglica: Slike života u Bosni i Hercegovini”

20.06.2022 20:25
Slika
 

Caritas Švicarske je u saradni sa partnerskim organizacijama organozovao je danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla povodom Međunarodnog dana izbjeglica izložbu fotografija “Kroz oči izbjeglica: Slike života u Bosni i Hercegovini., kojom su lica u pokretu, tražioci azila i osobe pod međunarodnom zaštitom predstavili svoje živote u pokretu.

Izbjeglice, lica u pokretu i azilanti iz koji se nalaze na području cijele BiH kroz projekt “Zaštita i podrška ranjivim grupama migranata koji ostaju u Bosni i Hercegovini” imali su priliku da telefonima zabilježe fotografije svojih živote kroz iscrpna putovanja od država u kojim su rođeni do država Europe, a najzad i BiH.

Naime, početkom maja zahvaljujući mreži ForRefugees raspisan je konkurs za dostavljene fotografija, na koji su se mogli prijaviti izbjeglice, lica u pokretu i azilanti sa području Bosne i Hercegovine. Nakon zatvaranja konkursa, zaprimljene fotografije su pregledane i odabrane su tri najbolje koje su nagrađena, sa 300, 200 i 150 eura.

 Raspisani konkurs za dostavljanje fotografija, kao i sama izložba bio je samo još jedan način da se pruži podrška licima u pokretu kroz projekt “Zaštita i podrška ranjivim grupama migranata koji ostaju u Bosni i Hercegovini”, koji implementira Caritas Švicarske u saradnji s partnerskim organizacijama Caritas BiH, Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ, Merhamet i Udruženje Snaga žene.

Ovim projektom nastoji se pružiti humanitarna pomoć licima u pokretu, izbjeglicama i azilantima s ciljem podržavanja i promovisanja društvene i ekonomske integracije ciljanih skupina u društvo.

Današnja izložba bila je idealan način da se javnosti iz ugla izbjeglica, lica u pokretu i azilanata u Bosni i Hercegovini približi s kojim su se poteškoćama i izazovima susretali na putu do željenih destinacija, a za koje smatraju da će im pružiti osnovna ljudska prava i bolji život.

Međunarodni dan izbjeglica obilježava se 20. juna s ciljem podizanja svijesti o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi širom svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove.

0 0