Info zona

Traži se projektni/stručni službenik/ica!

Centar PUZ zapošljava!

14.10.2022 12:51
Slika
 

Naziv pozicije: Projektni i stručni službenik/ica (1 osoba)

Sektor: Projektno osoblje

Kategorija zapošljavanja: 
sa zasnivanjem radnog odnosa - 12 mjeseci (uz mogućnost produženja) - probni rad 3 mjeseca


Oblik angažovanja: 
pola radnog vremena (50%)


Mjesto rada:
 Tuzla, Bosna i Hercegovina


Opis organizacije

Centar za pružanje usluga u zajednici PUZ je lokalna nevladina i neprofitna organizacija čija misija je pružiti utočište, probuditi nadu i poštovati dostojanstvo svake osobe koja traži utjehu, podršku ili pomoć kroz naše programe, a kroz koju želimo doprinjeti našoj viziji svijeta Sigurno mjesto za svakoga. Kroz naš strateški plan 2019-2022 Centar PUZ djeluje na tri programske orijentacije:

 • MIGRACIJE I LOKALNA ZAJEDNICA

Jačanje lokalnog odgovora civilnog društva na migracijske izazove u BiH, posebno se fokusirajući na pružanje zaštite i osiguravanje humanog pristupa prema izbjeglicama i migrantima, umanjujući rizike za njihove živote i dobrobit.

 • SOCIJALNA KOHEZIJA

Jačanje socijalne kohezije i resursa u lokalnoj zajednici za održiva rješenja uključivanju marginaliziranih skupina u društvu, smanjenja nejednakosti i stvaranja više prilika i mogućnosti.

 • MIR I SIGURNOST

Izgradnja kapaciteta programa za doprinos prevenciji nasilnog ekstremizma, razvoj učinkovitih modela rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i jačanje uloge nevladinog sektora u smanjenju radikalizacije ranjivih grupa lokalne zajednice


Pregled / Sažetak posla:


Uz smjernice voditelja projekta, projektni službenik odgovoran je za izvršavanje svakodnevnog radnog zadatka u Sigurnoj kući, istodobno držeći se PUZ politika i postupaka. Ova pozicija također zahtijeva radni odnos sa Odjelom za financije i administraciju i Odjelom za programe. 

Ključni radni odnosi:

 • Pozicija izvještava prema: Projektna menadžerica;
Glavne odgovornosti:
Osnovna odgovornost projektnog asistenta je realizacija svih aktivnosti u sklopu programa sprečavanja trgovine ljudima i srodnih oblika eksploatacije, uključujući:
 • osiguranje kvalitetne i uspješne realizacije projektnih aktivnosti sukladno projektnoj dokumentaciji i predviđenim budžetima;
 • pomoć u planiranju i realizacija projektnih aktivnosti u koordinaciji sa neposrednim rukovodiocem i ostalim osobljem;
 • priprema i provedba plana rada savjetovanja za mlade 
 • obavljanje pratećih logističkih zadataka neophodnih za nesmetano odvijanje aktivnosti
 • prikupljanje i analiza podataka potrebnih za monitoring i evaluaciju projekta kao i priprema izvještavanja prema menadžmentu;
 • priprema projektnih zahtjeva, periodičnih i završnih izvještaja i svih informacija u vezi projekta kao i prijedloga za eventualne izmjene i dalji razvoj projekta;
 • asistiranje u razvoju projektnih prijedloga iz srodne oblasti;
 • održavanje partnerskih odnosa i suradnje sa institucijama na svim nivoima upravljanja, organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i ostalim akterima na realizaciji aktivnosti u sklopu projekta;
 • organizacija i realizacija promotivnih aktivnosti i događaja u sklopu projekta, uključujući realizaciju javnih kampanja, press konferencija, radionica i drugih događaja/aktivnosti;
 • odgovorno predstavljanje i promocija projektnih aktivnosti i djelovanja Udruženja, uključujući predstavljanje u medijima i općoj javnosti;
 • svi drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora Udruženja.

Očekivano putovanje:

 • Pozicija je na području Tuzle s povremenim putovanjima u druga mjesta
Kvalifikacije

 • Diploma iz područja društvenih nauka (socijalni radnik / socijalni pedagog/psiholog/pravnik/pedagog);
 • Radno iskustvo u nevladinim organizacijama ili savjetovalištima (najmanje 2 godine);
 • Tečno znanje B/H/S i engleskog jezika.
 • Snažan interes za rad sa socijalno ranjivim pojedincima;
 • Pokazano razumijevanje i sposobnost održavanja povjerljivosti i poštivanja korisnika i partnera;
 • Snažna sposobnost održavanja prisebnosti i davanja prioriteta radu pod pritiskom, fleksibilnost, pažnja prema detaljima i orijentacija na rješenje;
 • Pozitivan i profesionalan stav, uključujući sposobnosti, dobro funkcioniraju u timskom okruženju, ugodno u multi-kulturnom okruženju;
 • Visoka kompetencija u paketu Office (Word, Excel, Power Point, Adobe, Outlook, Internet Explorer);

Klauzula o odricanju odgovornosti: Ovaj opis posla nije iscrpan popis vještina, truda, dužnosti i odgovornosti povezanih s položajem.

Centar PUZ je poslodavac jednakih mogućnosti i razmatra sve podnositelje zahtjeva na temelju zasluga, bez obzira na rasu, spol, boju kože, nacionalno podrijetlo, vjeru, seksualnu orijentaciju, dob, bračni status, braniteljski status ili invaliditet.

Djelatnici PUZ-a i PUZ-a moraju se pridržavati vrijednosti i načela navedenih u PUZ Kodeksu ponašanja. To su integritet, jednakost, usluga i odgovornost. U skladu s tim vrijednostima, PUZ djeluje i provodi politike zaštite korisnika od iskorištavanja i zlostavljanja, zaštite djece, sprečavanja uznemiravanja na radnom mjestu, fiskalne cjelovitosti i odmazde.

Kako se prijaviti?

Pošaljite svoj biografija i motivacijsko pismo na info@puz.ba, sa svim pratećim dokumentima (posebno vodeći računa da dostavite i kontakte za tri (3) prethodna poslodavca radi referenci), do 21. oktobra 2022. Predmet e-maila je: Natječaj za poziciju - PUZ-16 / OCT / 22. Kontaktirat će se samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Centar PUŽ može tražiti dodatne dokumente!

0 0