Info zona

Osnaživanje djece i mladih u pokretu

Put prema integraciji migranata u Tuzli

04.10.2020 14:14
Slika
 
Udruženje Zemlja djece u BiH u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici "Puž", realizira projekat "Osnaživanje djece i mladih u pokretu kroz vršnjačku edukaciju i socio-kulturološko približavanje".

Projekat finansira Međunarodna organizacije za migracije (IOM), u okviru regionalnog projekta "Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II" za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

U trenutnoj fazi projekta u Tuzli je održana pripremna radionica za vršnjačke edukatore i kulturalne medijatore, koji će u naredoj fazi projekta realizirati direktne aktivnosti sa djecom i mladima u pokretu.
Pored radionice u Tuzli, nedavno je u Zvorniku svoja iskustva u radu sa djecom / migrantima iz kampova u Srbiji na mlade vršnjačke edukatore prenio Vanja Rakić, trener bogatog znanja i iskustva na polju rodno-transformativnog rada sa mladićima u pokretu.

Voditelji radionica će raditi po Priručniku za rodno-transformativne aktivnosti sa dječacima i mladićima u kriznim situacijama (Program Y - Care).
Zanimljivo je napomenuti da su kulturalni medijatori na radionici u Tuzli bili Ali Asghar iz Pakistana i Yusuf Islam iz Alžira, inače tražitelji azila sa adresom u Tuzli.

Pored edukativnog sadržaja projekat će biti obogaćen i kulturno-rekreativnim sadržajima, a učešće će uzeti korisnici sigurnog smještaja Centra "Puž" u Tuzli, kao i drugi migranti koji imaju boravište na području našeg Grada.
0 0