Publikacije

Primjena modela Nenasilne komunikacije u radu sa mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

14.06.2020 21:43
Slika
 

Priručnik koji imate pred sobom namijenjen je stručnjacima/kinjama koji rade sa sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom, stručnjacima/kinjama koji žele djelovati u oblasti prevencije delinkventnog ponašanja djece i mladih, kao i svim drugim osobama koje žele primjenjivati model nenasilne komunikacije po Marshall Rosenbergu u svom profesionalnom i/ili privatnom životu.

Priručnik je nastao kao rezultat suradnje između Centra za pružanje usluga u zajednici „PUŽ“ Tuzla i Udruženja „Amica Educa“ Tuzla koja je ostvarena kroz zajedničku implementaciju projekta pod nazivom „Podrška mladima u sukobu sa zakonom – Katapult“ finansiranog od strane Asocijacije „Margina“ Tuzla i At-Risk Youth Empowerment Network (ARYSEN).

Izradi samog priručnika prethodile su radionice nenasilne komunikacije sa mladima smještenim u Odgojno-popravni dom Orašje, te edukacija na tu istu temu, namijenjena stručnjacima/kinjama koji rade sa mladima u sukobu sa zakonom.

Pored teorijskog dijela vezanog za istraživanja primjene nenasilne komunikacije u radu sa različitim marginaliziranim skupinama ljudi, priručnik sadrži i napomene koje su važne za osobe koje žele sprovoditi radionice nenasilne komunikacije u radu sa mladima u sukobu sa zakonom.

Također, priručnik nudi opis samih radionica podijeljenih po oblastima, koje nije uvijek neophodno hronološki pratiti. Bilo bi veoma poželjno prije samog početka rada sa mladima na ovu temu, dodatno se educirati putem učešća na radionicama nenasilne komunikacije i/ili čitanja knjige „Nenasilna komunikacija - Jezik saosjećanja“, autora Marshall B. Rosenberg-a.

U priručniku imate mogućnost pročitati i iskustva iz rada sa mladima stečena putem implementacije opisanih radionica, izazove i poteškoće, kao i rezultat koji je nastao na kraju radionica.

Sa namjerom da doprinesemo smanjenju nasilja, te međusobnom razumijevanju i poštivanju svih članova našeg društva, želimo vas ohrabriti u širenju vizije nenasilja i primjeni ovog modela u svome radu i životu.

 

 „Nasilje je tragičan čin izražavanja naših nezadovoljenih potreba.“

Marshall B. Rosenberg

0 0