Info zona

II. modul edukacije za stručnjake koji rade s mladima u sukobu sa zakonom

NENASILNA KOMUNIKACIJA KAO KONTEKST RADA S MLADIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

13.04.2019 10:38
Slika
 
U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine održan je II. modul edukacije "Nenasilna komunikacija kao kontekst rada s mladima u sukobu sa zakonom" 

Tema ovoga modula je bila "Ljutnja, bijes i agresija" gdje su profesionalci/ke, primjenjujući model Nenasilne komunikacije, imali mogućnosti da prepoznaju vlastite načine ophođenja sa temom te uvide lične i društvene posljedice neadekvatnog iskazivanja ljutnje. Kroz sam rad na sebi mogli su su usvojiti model prerade ljutnje te dobiti alate da isto upotrijebe u radu s mladima u sukobu sa zakonom. 

Edukacija je obilovala ličnim primjerima, ali i profesionalnim situacijama s kojima su se polaznici/e susretali tokom svoga rada. 


U edukaciju su uključeni stručnjaci/kinje iz Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, Odgojno popravni dom Orašje, Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Asocijacija Margina, MFS-Emmaus, Online savjetovališta "Svijet bez etikete" i Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ.

Napominjemo da je navedena edukacija dio projekta "Podrška mladima u sukobu sa zakonom KATAPULT" koju financira At-Risk Youth Social Empowerment Network (ARYSEN).
0 0