Info zona

Podijeljeno 100 paketa ugroženim domaćinstvima na području Tuzlanskog kantona

Interventna podrška osobama u pokretu

21.04.2020 12:11
Slika
 

U okviru projekta Interventne podrške osobama u pokretu na području Tuzlanskog kantona je podijeljeno 100 paketa hrane starijim od 65 godina kojima je zabranjeno kretanje, samohranim majkama koje su ostale bez posla, te drugim osobama u stanju potrebe tokom krize izazvane pandemijom virusa Covid-19.

 

Cilj projekta Interventne podrške osobama u pokretu koji se implementira u Tuzli i Bihaću je obezbijediti dostojanstven život migrantima, izbjeglicama i tražiocima azila koji prolaze ili se zadržavaju na ovim područjima u vidu osiguranja obroka, sigurnog smještaja, te usluga praonice i sušionice rublja. Tokom pandemije Covid-19 dio pomoći je preusmjeren i na lokalno stanovništvo, te će se u narednom periodu podjela paketa hrane i higijenskih potrepština nastaviti.

 

Od početka decembra u okviru projekta koji provode Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Merhamet i centar PUŽ, uz koordinaciju CRS-a, pruženo je više od 36.000 usluga.

0 0